Voor wie?

Coaching Trails is er voor iedereen die vanuit een werksituatie een vraag heeft over (vastgelopen) samenwerking, professionele individuele ontwikkeling of een dilemma wil bespreken. De meeste mensen die ik ontmoet komen via hun werkgever bij mij in de praktijk maar ook particuliere cliënten zijn in mijn praktijk van harte welkom.

In de afgelopen jaren heb ik inmiddels een stevige reputatie opgebouwd met betrouwbaarheid, vakmanschap, scherpte en daadkracht als belangrijke kenmerken. Opdrachtgevers waarderen mijn werkwijze die altijd uitgaat van kansen en mogelijkheden; een permanente zoektocht naar nieuwe wegen. Ik heb oog voor de complexiteit achter soms schijnbaar eenvoudige vragen, maar breng ook ingewikkelde vraagstukken op een nuchtere manier terug tot hun kern.

“Kees begrijpt situaties snel, maar neemt daar niet direct genoegen mee. Hij weet de juiste vragen te stellen, voelt aan wat er leeft en durft door te vragen om zo tot de essentie te komen”

Uit privacy overwegingen heb ik ervoor gekozen op mijn website geen namen van opdrachtgevers en individuele cliënten te vermelden. Mijn werkzaamheden vinden vaak binnenskamers plaats en kennen veelal een vertrouwelijk karakter.
Uitgangspunten in de samenwerking met jou zijn: vertrouwen, betrouwbaarheid, eerlijkheid en zorgvuldigheid. Wat je mij toevertrouwt blijft tussen ons. Jouw naam zal daarom nooit zonder uw toestemming kenbaar gemaakt worden aan derden.

Vanzelfsprekend is het wel mogelijk om referenties te krijgen over mijn werkzaamheden; er zijn veel enthousiaste opdrachtgevers die hieraan willen meewerken. Vraag er vooral om. Ik stel je, na overleg, met alle plezier in de gelegenheid contact met hen op te nemen.

In de afgelopen jaren ben ik onder andere actief geweest voor:

  1. Gezondheidszorgorganisaties (ziekenhuizen, welzijn, verzorging & verpleging, VG-zorg, kraam en verloskundige zorg, medische maatschappen en vakgroepen)
  2. Overheid en semi-overheidsinstellingen (gemeenten, justitiële instellingen, COA, Reclassering Nederland)
  3.  Scheepvaart
  4. Commerciële bedrijven (productie, design, financiën, techniek, drukkerij, bouw)
  5. Internationale hulpverlening
  6. Musea en overige cultuurinstellingen
  7. Woningbouwcoöperaties