Algemene Informatie

Coaching is veelal een intensief ontwikkelingsproces. Intensief om dat het écht ergens over gaat, de coach zich volledig richt op jouw vraagstukken en niet zomaar loslaat.
Het is een proces waarin zowel de coach als coachee verantwoordelijkheden hebben.
En soms kan dat laatste als hard werken aanvoelen.
Het coachgesprek is een vorm van tanken waarna de tank leeggereden wordt in de vorm van oefenen, uitproberen en reflecteren in de praktijk.

De coach is verantwoordelijk voor professioneel handelen, ethiek en ook ‘gewoon’ enthousiasmeren, stimuleren en soms ook delen van eigen ervaringen.

Jij voor het aan de slag gaan met inzichten, door jou gestelde doelen en het mogelijke proces van durven vallen en weer opstaan.