Eénmalige gesprekken

Eenmalige of dilemmagesprekken zijn gesprekken van 1,5 tot 2 uur. Ze voorzien in de behoefte om met een onafhankelijk iemand van gedachten te kunnen wisselen over een situatie waarover je in dubio zit of een ander vraagstuk zonder dat daar meteen een gesprekscyclus op hoeft te volgen.

De gespreksonderwerpen zijn divers, de aard is strikt vertrouwelijk.
Eerder gevoerde gesprekken gingen o.a. over loopbaankeuzes, samenwerken, pesten op het werk, behoefte aan een gesprek na een ingrijpende gebeurtenis, over onzekerheid en ethische dilemma’s.

Veel cliënten kunnen na zo’n gesprek verder op eigen kracht. Een enkele keer volgt een langer traject of verwijzing naar een andere hulpverlener, maar dat is nadrukkelijk niet de primaire doelstelling.

Deze gesprekken zijn bedoeld voor zowel particulieren als individuele medewerkers van bedrijven en instellingen.