Algemene voorwaarden

In de meeste gevallen werk ik met een overeenkomst waarin kort de doelstelling beschreven staat, de prijsafspraak en de voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarden op rij:

 • Vooraf krijg je een heldere prijsopgave
 • Reistijd en reiskosten bij teambijeenkomsten op locatie worden niet berekend
 • M.u.v. onderzoek zijn alle kosten vrijgesteld van BTW omdat ze onder onderwijs vallen en Coaching Trails geregistreerd staat als onderwijsinstelling voor kortdurend beroepsonderwijs
 • Er wordt alleen gefactureerd dat wat verricht is en er is geen afname verplichting van een aantal gesprekken vooraf
 • Alle gevoerde gesprekken worden berekend
 • Bij niet tijdig afzeggen van de afspraak door jou als opdrachtgever gelden de volgende regels:
 • Individuele afspraken:
  72 uur voor de afspraak = 50% gefactureerd. Korter dan 72 uur = 100% gefactureerd.
  Bij afzeggingen wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de reden van afzeggen.
 • Teamafspraken/ dagdelen:
  96 uur of korter voor de afspraak = 100% gefactureerd
 • Afgezegde afspraken door Coaching Trails worden vanzelfsprekend nooit gefactureerd
 • Coaching Trails hanteert een betalingstermijn van 21 dagen en is bereid betalingstermijnen van de opdrachtgever die hier van afwijken in alle redelijkheid te aanvaarden
 • Coaching Trails heeft een AVG protocol welke op aanvraag beschikbaar is
 • Klachten worden in eerste instantie direct tussen betrokken partijen besproken en waar mogelijk opgelost. Indien noodzakelijk begeleid door een mediator.
  Mochten er desondanks klachten blijven bestaan dan kunnen deze via de NOBCO ingediend worden (https://www.nobco.nl/klachtenprocedure)

 

Samenwerking met Coaching Trails betekent dat je akkoord gaat met bovenstaande voorwaarden.