Trainingsacteur

Ik ben opgeleid als trainingsacteur door Ariande Schepens van de Hebbes Academy in Gemonde.

Na mijn opleiding ben ik me vooral gaan richten op acteerwerk voor:

  • Assessments
  • Voeren van lastige gesprekken door zorgverleners
  • Feedback trainingen
  • Coaching – en intervisietrajecten
  • HBO opleidingen

Wat doet een trainingsacteur?

Volgens Wikipedia:
“Een trainingsacteur is een acteur die ingezet wordt binnen vaardigheidstrainingen om een specifieke doelgroep (vaak professionals) middels een rollenspel/simulatie hun handelen te laten oefenen op typische of lastige situaties met derden.”

Wikipedia geeft hiermee een kernachtige samenvatting van het vak waarbij nadrukkelijk vermeld moet worden dat de inzet van een trainingsacteur gericht is op leren en bepaalde situaties te oefenen door de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen.

Wat is het niet?

Het is niet ‘zomaar’ een rollenspel waarvoor de allergie bij heel veel professionals vaak groot is. Het is geen entertainment, werken voor applaudisserend publiek of streven naar onderscheidingen.
Ook is het niet bedoeld om degene die met de acteur aan het werk is het zo moeilijk mogelijk te maken.

Wat is het wel?

Het is wel een intensieve manier van samenwerken, meestal samen met de trainer en overige deelnemers in een veilige setting waarin stralend mogen falen en nog eens oefenen alle ruimte krijgt.

Mocht je interesse hebben neem dan vrijblijvend contact op. Een goede verkenning van wat er precies gevraagd wordt en noodzakelijk is, is bij de inzet van een acteur erg belangrijk!