Training op maat

In overleg maak ik trainingen op maat. Deze trainingen zijn altijd concreet en meteen toepasbaar. Trainen is voor mij ontwikkelen door een deel theoretische kennis, jezelf (leren) kennen in relatie tot de onderwerp en veel oefenen.

Naast daagse trainingen verzorg ik leiderschapstrajecten voor jonge leidinggevenden. Dit zijn programma’s op maat soms in samengestelde groepen met ‘soortgenoten’ uit andere organisaties.

Talentprogramma

In samenwerking met Het Nederlandse Rode Kruis heb ik een uniek talentprogramma voor medewerkers ontwikkeld.

Doel van dit programma is tweeledig.

1. Deelnemers:

 • Optimaliseren van talenten. Leren durven en mogen inzetten ervan.
 • Zicht krijgen op belemmerende patronen t.a.v. inzetten van talenten en
 • Het leren hanteren van een andere rol buiten de eigenlijke functie,  als ‘intern adviseur’, gebaseerd op unieke talenten


2. Organisatie:

 • Het leren kennen van talent dat in de organisatie aanwezig is bij medewerkers en dit daadwerkelijk gebruiken.
 • Door hen regelmatig te consulteren in specifieke situaties of bij projecten. Daar waar wellicht anders b.v. consultants voor ingehuurd worden.
 • Voor actieve benadering bij vacante functies die om specifieke deskundigheid en talenten vragen.

Naast een motiverende werking heeft het ook een synergetisch effect. Inmiddels zijn er dankzij dit programma binnen organisaties waar dit programma is uitgevoerd, verrassende initiatieven ontstaan met inspirerende resultaten.

De opzet van het programma is intensief voor de maximaal 12 deelnemers en heeft een doorlooptijd van 9 maanden.

Opbouw van het programma:

 1. 6 collectieve dagen o.a. rondom identificering van talenten, belemmerende gedachten daarover, ontwikkelingspotentieel bepaling, gedrag en drijfveren onderzoek. En meer!
 2. projectopdracht in kleinere groepen met een doorlooptijd van 7 maanden
 3. begeleiding op inhoud van het project door een MT lid
 4.  procesbegeleiding van de projectgroepen middels intervisie (3 bijeenkomsten per projectgroep)
 5. individuele coaching van de deelnemers (3 gesprekken per deelnemer)
 6. eindpresentatie aan voltallig MT (individuele presentatie en projectpresentatie)

 

Laat me je meer vertellen over dit programma! Het programma is scherp geprijsd zonder verborgen meerkosten. En vrijgesteld van BTW. Dit programma is eerder in aanmerking gekomen voor ondersteuning vanuit het Europe Subsidie Fonds.

Of wil je horen wat de ervaringen zijn? Ik kan je in contact brengen met (oud) deelnemers of contactpersonen binnen organisaties waar dit programma uitgerold is.