Teamcoaching

Teams

In organisaties werken mensen veelal in teams. Er zijn teams die prima in staat zijn hun resultaten te behalen, vaak met veel plezier en passie. Er zijn ook teams die hun resultaten (net) niet halen. Of dat wel doen, maar met veel gemopper. Vooral op elkaar of de organisatie. De samenwerking in deze teams verloopt vaak stroef en er wordt weinig ‘eigenaarschap’ genomen voor het eigen handelen. Het gemopper richt zich op de ander, waaronder vaak het management van de organisatie. Ook wordt vaak het thema “veilig” en “onveilig” aangehaald.  Deze teams krijgen vaak het etiket ‘lastig’ opgeplakt, en dit blijft ze veelal jarenlang achtervolgen.

Ik ga ervan uit dat elk team effectief kan zijn of worden. In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgebouwd met het begeleiden van teams en vaak mooie resultaten geboekt. Kortom: het is mijn ervaring én de ondervinding van klanten dat investering in teams werkt.

Teamcoaching is een krachtig instrument om in te zetten:

  1. Wanneer er een leidinggevende is die beschikt over de juiste managementcompetenties en onderdeel wil zijn van het coachingsproces. Ik werk niet met teams waar de manager zichzelf buiten dit proces wil plaatsen!
  2. Wanneer een team stoeit met een vraagstuk en er met elkaar niet uitkomt. Het team blijft in rondjes ronddraaien, met vaak negatieve effecten op het resultaat van het team.
  3. Om een team inzicht te geven in mentale denkmodellen die een belemmering vormen voor de verdere ontwikkeling als team.
  4. Om teamleden inzicht te geven in de wijze waarop zij (niet) naar elkaar luisteren en (niet) met elkaar communiceren.
  5. Om de individuele verantwoordelijkheden in het groepsproces te vergroten.
  6. Om een team te helpen groeien naar een volgend ontwikkelingsstadium.
  7. Wanneer er (sluimerende) conflicten zijn binnen een team.
  8. Om met elkaar nieuwe en positieve ervaringen op te doen die een stimulerend effect hebben in de dagelijkse werkpraktijk.
  9. Te werken aan het vergroten van onderling vertrouwen en ontwikkeling van de competenties die daar voor nodig zijn.

 

De duur van een teamcoachingstraject is mede afhankelijk van het vraagstuk en het ontwikkelingsstadium van een groep. De ervaring leert dat nogal wat managers genoeg hebben van de situatie en snel verandering willen. Het is reëel om te stellen dat de praktijk weerbarstiger is en vaak meer tijd vergt. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek of analyse van de situatie. Op basis daarvan kan ik met een op uw situatie afgestemd plan komen.