Dagvoorzitterschap en begeleiding teamdagen

Ik ben beschikbaar om jullie team door een team (of “hei”) dag heen te loodsen waarbij het wenselijk is dat iedereen kan deelnemen zonder zich zorgen te maken over het verloop van het proces. Jullie doelstelling is altijd mijn uitgangspunt. Bij het duidelijk formuleren van die doelstelling help ik graag. De procesbegeleidingsrol pak ik op en doe dat op een duidelijke, krachtige, verbindende, inclusieve wijze. Mijn begeleiding is direct en op een prettige manier confronterend. Gericht op betrokkenheid van alle aanwezigen en nadrukkelijk op resultaten.

Als dagvoorzitter ben ik niet degene die op zoek is naar “de spijkers op laag water” maar ben in dat water wel bezig om eventuele niet wenselijke onderstromen tot bovenstromen te maken. Ik maak daarbij gebruik van verschillende werkmethoden o.a. uit de Deep Democracy.

Mijn ervaring met begeleiding van dit soort dagen is inmiddels erg groot en divers: van Raden van Bestuur, MT’s, ondernemingsraden, cliëntenraden, medische teams en maatschappen, medewerkers op productieniveau.

No cure – no pay concept

Ik hanteer bij deze begeleiding mijn, unieke, no cure, no pay-concept: bent u niet tevreden over mijn begeleiding, dan laat u mij dit na afloop van de dag beargumenteerd weten. U krijgt vervolgens geen rekening.