Team- en mistanden onderzoek

Naast begeleiding van individuen en teams verricht ik vanuit mijn rol als bedrijfsantropoloog onderzoeken in organisaties. Deze richten zich op naar -soms ernstige- misstanden (mishandeling van cliënten in langdurige hulpverleningsrelaties; intimidatie en pesten op de werkvloer, frauduleuze situaties) en vastgelopen samenwerkingssystemen (vakgroepen die gestopt zijn met elkaar te communiceren, sabotage van teamleden of bedrijfsonderdelen).

De ervaring heeft geleerd dat er vaak dieperliggende oorzaken bestaan waarom een team of een individuele medewerker zich is gaan gedragen op een manier waarvan de omgeving vindt dat het niet normaal of zelfs kwaadaardig is.

Mijn onderzoeken richten zich niet op de zoektocht naar dader(s) en/of slachtoffer(s) maar op de vraag waarom het heeft kunnen ontstaan, waarom het heeft kunnen verergeren en waarom interventies door omstanders zijn uitgebleven dan wel ineffectief zijn gebleken?

Bij teamonderzoek maak ik gebruik van verschillende onderzoeksmodellen met als belangrijkste de systemische benadering, waarbij het netwerk rondom een team of gebeurtenis ook in kaart gebracht wordt. Vaak word ik tijdelijk deel van het systeem (participerend onderzoek: “de antropoloog in het systeem”) door mee te gaan werken om vanuit waarneming te komen tot diagnostiek en interventies. Soms gevolgd door verzoeningssessies die volgens een specifieke aanpak worden georganiseerd. Hoewel deze vorm van onderzoek en diagnostiek intensief is, blijken de resultaten op langere termijn effectief en doeltreffend.

Naast participerend onderzoek maak ik gebruik van andere analysemodellen zoals de Prisma-analyse en interviewmethoden. In sommige situaties is er een tweede onderzoeker of supervisor bij het onderzoek betrokken. Dit is afhankelijk van de omvang en gevoeligheid van de situatie.

In de afgelopen jaren ben ik gevraagd voor onderzoeken n.a.v. overlijden van cliënten, mishandeling, werkgevers tegen wie een rechtszaak is aangespannen wegens tolereren van grensoverschrijdend gedrag en intimidaties in teams. Deze situaties zijn meestal uitermate media gevoelig of schrijnend. Ik voer mijn onderzoeken uit onder strikte geheimhouding, een ethische code conform de NOBCO en volgens een vooraf afgesproken helder geformuleerde opdracht in de vorm van een overeenkomst met daarin afspraken o.a. over wie wat teruggekoppeld krijgt.

Organisaties voor wie ik onderzoek verrichtte zijn ziekenhuizen, medische vakgroepen, VG-instellingen, instellingen ouderenzorg en binnen de culturele sector.