Executive coaching

Als coach ben ik regelmatig in gesprek met directeuren en bestuurders die vanuit hun rol een eindverantwoordelijke positie vervullen in een organisatie. Ik ontmoet directeuren/bestuurders die net begonnen zijn in de functie of zich juist in het off-boarding proces bevinden.

Deze posities kunnen alleen aanvoelen en veel dilemma’s met zich mee brengen welke niet altijd zomaar in de organisatie of met toezichthouders besproken kunnen worden. Gesprekken richten zich dan veelal ook op deze dilemma’s. Ze gaan over macht, samenwerking, ranking en classificering, het versterken van professioneel leiderschap en de soms polariserende gevoelens die spelen tussen de persoonlijke- en professionele identiteit bij besluitvorming.

De gesprekken kennen geen vaste structuur, per bijeenkomst wordt er meestal gesproken rondom een thema. Uiteraard zijn de gesprekken vertrouwelijk van aard en vallen onder mijn geheimhoudingsplicht zoals mijn overige werkzaamheden.

De meeste klanten die ik ontmoet voor deze specifieke vorm van begeleiding schuiven 3 – 4 per jaar bij me aan tafel aan.