TSI gedrag – en drijfveren analyse

Wanneer kan een TSI (voorheen MDI) gedrag-en drijfveren analyse helpen?

In organisaties wordt vaak de vraag gesteld waarom medewerkers soms zo verschillend functioneren in dezelfde functie. Of waarom de één zoveel weerstand biedt bij veranderingen terwijl de ander deze juist als uitdaging ziet. Voor een deel spelen opleiding, ervaring en kennis daarin een essentiële rol. Echter, vaak vallen verschillen tussen onderlinge medewerkers te verklaren vanuit gedrag. En dit gedrag kan inzichtelijk gemaakt worden met een TSI gedrag- en-drijfveren analyse (ook bekend als Persoonlijke Stijl en Motivatie Profiel: PSM). TSI staat voor: TTI Success Insights Benelux

 

Werkwijze

De betrokkene ontvangt een code waarmee via het internet toegang verkregen wordt tot een onderzoekslijst. Deze lijst wordt door hem of haar binnen een half uur ingevuld en afgesloten. Kort daarna wordt een rapport gegenereerd welke verzonden wordt naar Coaching Trails. Dit rapport wordt tijdens een twee uur durend gesprek met elkaar besproken.

Een TSI gedrag- en drijfveren analyse verschaft met beperkte inspanningen van de kandidaat een betrouwbaar en objectief beeld van zowel het natuurlijke gedrag van de kandidaat, als het gedrag dat hij of zij als reactie op de omgeving vertoont. Een snelle, voordelige en bijzondere methode dus. TSI legt de nadruk op het unieke van ieder individu. Dat wil zeggen dat iedere analyse een unieke rapportage oplevert die uitgaat van de individuele gedragskenmerken van de betrokkene.
De uitkomsten hebben aantoonbaar een zeer hoge validiteit.

 

Grotere persoonlijke effectiviteit

Medewerkers vinden in hun TSI analyse een hulpmiddel om grotere persoonlijke effectiviteit te bereiken. Hierin kan coaching ondersteunend zijn. De organisatie krijgt een sleutel in handen om effectiever leiding te kunnen geven aan de medewerker. En zij krijgt veelal een medewerker terug die gemotiveerder is en beter berekend is op zijn of haar taken.

 

Wat maakt een TSI gedrag- en drijfveren analyse anders?

De volledig geautomatiseerde TS gedrag- en drijfverenanalyses onderscheiden zich ten opzichte van andere analyses op dit gebied. Dit komt ondermeer door de combinatie van gedrag én drijfveren terwijl andere analyses zich veelal beperken tot een beschrijving van gedrag, nogal eens met een minimale rapportage. Tevens is de bruikbaarheid van de informatie die de analyse oplevert groot. De rapporten geven in begrijpelijke, heldere taal informatie over:

  • algemene gedragskenmerken
  • waarde voor de organisatie
  • effectieve communicatie
  • de ideale werkplek
  • responsstijl
  • sleutels tot motivatie
  • sleutels tot effectief management
  • ontwikkelingsgebieden.

Verder levert het rapport enkele grafieken.