Talentprogramma

In samenwerking met Het Nederlandse Rode Kruis heb ik een uniek talentprogramma voor medewerkers ontwikkeld.

Doel van dit programma is tweeledig.

 1. Deelnemers:
  optimaliseren van talenten. Leren durven en mogen inzetten ervan.
  Zicht krijgen op belemmerende patronen t.a.v. talenten en het leren hanteren van een andere rol buiten de eigenlijke rol als ‘adviseur’, gebaseerd op unieke talenten
 2. Organisatie:
  het leren kennen van talent dat in de organisatie aanwezig is bij medewerkers en dit daadwerkelijk gebruiken.
  Door regelmatig te consulteren in specifieke situaties of bij projecten. Daar waar wellicht anders b.v. consultants voor ingehuurd worden.
  Of voor actieve benadering bij vacante functies die om specifieke deskundigheid en talenten vragen.

Naast een motiverende werking heeft het ook een synergetisch effect. Inmiddels zijn er dank zij dit programma binnen het NRK verrassende initiatieven ontstaan met inspirerende resultaten.

De opzet van het programma is intensief voor de maximaal 12 deelnemers en heeft een doorlooptijd van 9 maanden.
Opbouw van het programma:

 1. 6 collectieve dagen o.a. rondom identificering van talenten, belemmerende gedachten daarover, ontwikkelingspotentieel bepaling, gedrag en drijfveren onderzoek. En meer!
 2. projectopdracht in kleinere groepen met een doorlooptijd van 7 maanden
 3. begeleiding op inhoud van het project door een MT lid
 4. procesbegeleiding van de projectgroepen middels intervisie (3 bijeenkomsten per projectgroep)
 5. individuele coaching van de deelnemers (3 gesprekken per deelnemer)
 6. eindpresentatie aan voltallig MT (individuele presentatie en projectpresentatie)

Laat u meer vertellen over dit programma! Het programma is scherp geprijsd zonder verborgen meerkosten. En vrijgesteld van BTW.
Dit programma is eerder in aanmerking gekomen voor ondersteuning vanuit het Europe Subsidie Fonds.

Of wilt u horen wat de ervaringen zijn? Ik kan u in contact brengen met (oud) deelnemers of contactpersonen binnen Het Nederlandse Rode Kruis.