Systematisch probleemoplossen

Niet adequaat oplossen van problemen

Veel bedrijven blijken onnodig kosten te maken, omdat zij problemen niet adequaat aanpakken. Denk bijvoorbeeld aan veel gemaakte fouten, vaak voorkomende klachten van klanten, processtoringen en vastlopende administratieve processen. Dit soort knelpunten blijven vaak doorsudderen zonder dat er een daadkrachtige oplossing voor wordt gevonden. Dit leidt, naast genoemde kosten, nogal eens tot stress, misverstanden en beschuldigingen die effect hebben op de onderlinge werkrelaties. Systematisch probleemoplossen biedt uitkomst hierbij.

In mijn praktijk zie ik dat nog al wat organisaties dit soort problemen in de regel niet methodisch aanpakken en oplossen. Daarom is systematisch probleemoplossen een van de nieuwe kernactiviteiten in mijn dienstverlening. Met deze specifieke techniek analyseer ik complexe vraagstukken en breng deze helder in kaart. Blinde vlekken, omgevingsfactoren en onbekende oorzaken worden daardoor zichtbaar, waarna deze structureel kunnen worden aangepakt.

 

Concrete aanpak

De aanpak van systematisch probleemoplossen is kernachtig en concreet. Er wordt gewerkt met actuele situaties die inzichtelijk gemaakt worden en daarmee definitief opgelost. En er wordt gewerkt aan deskundigheidsontwikkeling van medewerkers; zij leren om te werken met deze methodiek.

De benadering bestaat uit 3 tot 5 dagdelen. De methodiek is geschikt voor alle bedrijfstakken (profit, non-profit, overheid) en kan op alle niveaus in organisaties worden ingezet.

Bij deze module werk ik samen met een deskundige met brede ervaring met betrekking tot dit onderwerp in het bedrijfsleven. De investering blijkt zich in de meeste gevallen binnen 6 maanden terug te verdienen.