Visie en Missie

Visie: mensen bepalen het succes van de organisatie

In de visie van Coaching Trails zijn mensen, individueel en in teamverband, bepalend voor het succes van uw organisatie. Door optimaal gebruik te maken van hun talenten en mogelijkheden, snijdt het mes aan twee kanten: het draagt bij aan het succesvol realiseren van uw doelstellingen én aan het welbevinden van uw medewerkers.

 

Missie: het beste uit mensen halen

Coaching Trails helpt organisaties in alle sectoren om het beste uit mensen te halen en doet dit op een open, onafhankelijke en eerlijke wijze door:

  • Organisaties te ondersteunen in het optimaliseren van samenwerkingsverbanden en processen met als doel verbetering van organisatieresultaten (interim-management, intervisiebegeleiding en teamonderzoek en coaching).
  • Individuele medewerkers te coachen in werkgerelateerde vraagstukken (individuele coaching).
  • Het verrichten van onderzoek in de organisatie en het adviseren in veranderings- en ontwikkelingstrajecten (analyse en onderzoek).
  • Organisaties te helpen zich te ontwikkelen in conflictvaardigheid (conflictcoaching).
  • Organisaties te laten reflecteren op wie ze zijn, wat ze willen bereiken, hoe ze zichzelf in sommige situaties klem zetten en wat hun mogelijkheden zijn (systematisch probleemoplossen en faciliteren van beleids- en themadagen)
  • Zelf, als eigenaar van Coaching Trails, voortdurend in ontwikkeling te blijven door frequente bijscholing, intervisie en supervisie.