Opdrachtgevers

Betrouwbaar, vakkundig en daadkrachtig

Coaching Trails heeft inmiddels een stevige reputatie opgebouwd met betrouwbaarheid, vakmanschap en daadkracht als belangrijke kenmerken. Opdrachtgevers waarderen mijn werkwijze die altijd uitgaat van kansen en mogelijkheden; een permanente zoektocht naar nieuwe wegen. Ik heb oog voor de complexiteit achter schijnbaar eenvoudige vragen, maar breng ook ingewikkelde vraagstukken op een nuchtere manier terug tot hun kern.

 

“Kees begrijpt situaties snel, maar neemt daar niet direct genoegen mee. Hij weet de juiste vragen te stellen, voelt aan wat er leeft en durft door te vragen om zo tot de essentie te komen”

 

Privacy

Uit privacy overwegingen heb ik ervoor gekozen op mijn website geen namen van opdrachtgevers en individuele cliënten te vermelden.
 Mijn werkzaamheden vinden vaak binnenskamers plaats en kennen veelal een vertrouwelijk karakter.
 Uitgangspunten in de samenwerking met u zijn: vertrouwen, betrouwbaarheid, eerlijkheid en zorgvuldigheid. Wat u mij toevertrouwt blijft tussen ons. Uw naam zal daarom nooit zonder uw toestemming kenbaar gemaakt worden aan derden.

Vanzelfsprekend is het wel mogelijk om referenties te krijgen over mijn werkzaamheden; er zijn veel enthousiaste opdrachtgevers die hieraan willen meewerken. Vraag er vooral om. 
Ik stel u, na overleg, met alle plezier in de gelegenheid contact met hen op te nemen.

 

Werkgebieden

In de afgelopen jaren is Coaching Trails onder andere actief geweest voor:

  1. Gezondheidszorgorganisaties (ziekenhuizen, welzijn, verzorging & verpleging, VG-zorg, kraam en verloskundige zorg, medische maatschappen)
  2. Overheid en semi-overheidsinstellingen (gemeenten, justitiële instellingen, COA, Reclassering)
  3. Scheepvaart
  4. Commerciële bedrijven (productie, design, financiën, techniek, drukkerij, bouw)
  5. Internationale hulpverlening
  6. Woningbouwcoöperaties