Teamonderzoek en coaching

Organisatie en teams

In organisaties werken mensen in teams. Er zijn teams die prima in staat zijn hun resultaten te behalen, vaak met veel plezier en passie. Er zijn ook teams die hun resultaten (net) niet halen. Of dat wel doen, maar met veel gemopper. Vooral op elkaar of de organisatie. De samenwerking in deze teams verloopt vaak stroef en er wordt weinig ‘eigenaarschap’ genomen voor het eigen handelen. Het gemopper richt zich op de ander, waaronder vaak het management van de organisatie. Ook wordt vaak het thema “veilig” en “onveilig” aangehaald.  Deze teams krijgen vaak het etiket ‘lastig’ opgeplakt, en dit blijft ze veelal jarenlang achtervolgen. Teamonderzoek biedt uitkomst.

 

Elk team kan effectief zijn

Ik ga ervan uit dat elk team effectief kan zijn of worden. In de afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgebouwd met het begeleiden van teams en vaak mooie resultaten geboekt.
Kortom: het is mijn ervaring én de ondervinding van klanten dat investering in teams werkt.

 

Teamonderzoek

Naast coachen van teams ben ik me in toenemende mate gaan richten op teamonderzoek en teamdiagnostiek. Om eventueel vandaar uit het team beter te kunnen begeleiden in de daadwerkelijke behoefte.

De ervaring heeft geleerd dat er vaak dieperliggende oorzaken bestaan waarom een team zich is gaan gedragen op een manier waarvan de omgeving vindt dat het niet normaal is, terwijl het team het heel normaal is gaan vinden. Soms met ernstige consequenties zoals onverantwoorde dienstverlening of erger. Dit komt in een teamcoachingstraject niet altijd goed naar voren en vergt daarom een intensievere benadering.

Bij teamonderzoek maak ik gebruik van verschillende onderzoeksmodellen, met als belangrijkste de systemische benadering, waarbij het netwerk rondom een team ook in kaart gebracht wordt. Hoewel onderzoek en diagnostiek intensief is, blijken de resultaten op langere termijn effectiever en doeltreffender. Dit soort onderzoeken levert een theoretisch onderbouwde diagnose (incl. rapport) op. De reacties van klanten zijn veelbelovend.

Teamonderzoek is geïndiceerd in ondermeer situaties waarbij er sprake is van mishandeling van cliënten, frauduleuze situaties, pesten en zondeboksituaties en moties van wantrouwen.

 

Wanneer teamcoaching ?

Teamcoaching is een krachtig instrument om in te zetten:

  1. Wanneer een team stoeit met een vraagstuk en er met elkaar niet uitkomt. Het team blijft in rondjes ronddraaien, met vaak negatieve effecten op het resultaat van het team.
  2. Om een team inzicht te geven in mentale denkmodellen die een belemmering vormen voor de verdere ontwikkeling als team.
  3. Om teamleden inzicht te geven in de wijze waarop zij (niet) naar elkaar luisteren en (niet) met elkaar communiceren.
  4. Om de individuele verantwoordelijkheden in het groepsproces te vergroten.
  5. Om een team te helpen groeien naar een volgend ontwikkelingsstadium.
  6. Wanneer er (sluimerende) conflicten zijn binnen een team.
  7. Om met elkaar nieuwe en positieve ervaringen op te doen die een stimulerend effect hebben in de dagelijkse werkpraktijk.
  8. Te werken aan het vergroten van onderling vertrouwen en ontwikkeling van de competenties die daar voor nodig zijn.

 

Hoe lang duurt een teamcoachingstraject?

De duur van een teamcoachingstraject is mede afhankelijk van het vraagstuk en het ontwikkelingsstadium van een groep. De ervaring leert dat nogal wat managers genoeg hebben van de situatie en snel verandering willen. Het is reëel om te stellen dat de praktijk weerbarstiger is en vaak meer tijd vergt. Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek of analyse van de situatie. Op basis daarvan kan ik met een op uw situatie afgestemd plan komen.