Intervisie & intervisie coaching

Intervisie Coaching

In de afgelopen jaren verzorgde ik in de rol van extern begeleider, diverse intervisie trajecten.Intervisie en intervisie coaching zijn een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij is de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers een onderdeel.

Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving en kent geen hiërarchie. Er wordt gewerkt met een intervisiecontract waarin hierover duidelijke afspraken gemaakt zijn.
Intervisieonderwerpen kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens – overtuigingen, organisatie veranderingen en de ontwikkelingsvragen eromheen.

 

Intervisiecoaching

In de loop van de tijd heb ik het repertoire aan intervisie methodieken uitgebreid en ben ik me daarnaast gaan richten op het coachen van deelnemers naar zelfstandigheid in de uitvoer van intervisie (dus zonder externe begeleiding).

De aanpak daarvan in de praktijk is tweeledig: begeleidend en competentie ontwikkelend.

Intervisie deelnemers leren het onderscheid tussen deelnemer en begeleider zijn en kunnen deze rollen na afloop van het traject professioneel hanteren.

Aan het einde van het traject heeft iedere deelnemer de beschikking over een map met verschillende methodieken welke toegepast zijn in de voorgaande bijeenkomsten en waarmee ze verder kunnen in de toekomst.