Dilemmagesprekken

Dilemmagesprekken – Een éénmalig gesprek

Dilemmagesprekken zijn eenmalige gesprekken van 1,5 tot 2 uur. Ze voorzien in de behoefte om met een onafhankelijk iemand van gedachten te kunnen wisselen over een situatie of vraagstuk zonder dat daar een leertraject op hoeft te volgen.

De gespreksonderwerpen zijn divers, de aard is strikt vertrouwelijk. Eerder gevoerde gesprekken gingen o.a. over loopbaankeuzes, samenwerken, pesten op het werk onzekerheid en ethische dilemma’s.

Veel cliënten kunnen na zo’n gesprek verder regio eigen kracht. Een enkele keer volgt een langer traject of verwijzing naar een andere hulpverlener, maar dat is nadrukkelijk niet de primaire doelstelling.

 

Voor particulier en bedrijven

Dilemmagesprekken zijn bedoeld voor zowel particulieren als individuele medewerkers van bedrijven en instellingen. Bij dilemmagesprekken met laatstgenoemden kan gewerkt worden met een ‘strippenkaart’. U kunt als organisatie voor een periode van één jaar 5 of 10 gesprekken (strippen) kopen en deze voor uw medewerkers inzetten. Hiervoor wordt eenmalig een overeenkomst gesloten; dit voorkomt individuele contracten en afzonderlijke facturatie. Na afloop van de looptijd ontvangt u uiteraard een overzicht van het aantal gevoerde gesprekken.
Eventuele niet gebruikte strippen blijven nog 6 maanden geldig na het verstrijken van de geldigheidsduur.