Conflictcoaching

Ongewenst!

Conflicten in organisaties worden vaak als een ongewenste situatie beschouwd: ze zijn lastig, leiden tot onrust en moeten zo snel mogelijk van tafel. Daarbij komt dat we vaak niet goed weten hoe om te gaan met een conflict. Een eerste stap in de goede richting is om deze situatie te (h)erkennen en daarbij ondersteuning vragen in de vorm van conflictcoaching. Conflictcoaching kan ingezet worden voor een conflict tussen twee personen, binnen een groep of tussen groepen.

 

Tweeledige werking

Conflictcoaching werkt tweeledig:

  1. Coaching helpt u duidelijk te krijgen wat er in het actuele conflict speelt en wat de kern van het conflict precies is. De belangen en behoeften van de betrokkenen komen aan bod. Samen met de coach brainstormt u over mogelijke oplossingen. Met alle betrokkenen wordt onderhandeld over het resultaat en er worden afspraken gemaakt. Uiteindelijk wordt er toegewerkt naar een oplossing waaraan de verschillende partijen zich willen committeren.
  2. Er wordt gewerkt aan de competentie ’conflictvaardig’ zijn. Conflictvaardig zijn betekent effectief en pro-actief met conflicten kunnen omgaan. U leert hoe conflicten kunnen worden voorkomen, opgelost of ingezet als middel om betere resultaten te bereiken. Een conflictvaardige medewerker (her)kent zijn eigen overtuigingen, rol, emoties en opvattingen met betrekking tot een conflict, waardoor sneller aan een oplossing kan worden gewerkt.

 

Ervaring met conflictcoaching

Coaching Trails heeft ruime ervaring met conflictcoaching op verschillende niveaus in organisaties, met aantoonbaar goede resultaten.Wilt u eens over uw situatie praten? Neem dan contact met mij op. Ik help u graag verder.